Tropski rastlinjak

brv, špica, hladnikova brv, brv na špici, hladnikov mostFranc Hladnik (29. 3. 1773 – 25.11. 1884) ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani (1810) je uspel iz francoske Ilirije nastali vrt ohraniti tudi v obnovljeni Habsburški monarhiji. Vse ustanove, ki so jih postavili Francozi, so z obnovo Habsburške oblasti ukinili. Hladnik je znal vrt obdržati in tako povezati novo s starim, dva različna pristopa, torej je most pravi simbol zanj, ker povezuje dva bregova. Bil je pomemben mož, prvi univerzitetni prof. botanike na visokih šolah. Prvi, ki se je uspel celo upreti cerkveni oblasti, ker kljub posvetitvi ni izpolnil ukaza, da mora na faro. Kljub vsemu je uspešno napredoval iz knjižničarja do univerzitetnega profesorja v času Ilirije, nato pa ravnatelja tedanje gimnazije. Slednjo je uspel dvigniti med najboljše v Habsburški monarhiji, zato je prejel cesarjevo odlikovanje (1819). Bil je skromen, znal je poslušati, pa vendar cenjen med tedanjimi botaniki v srednji Evropi. Bil je učitelj mnogim botanikom, tudi tržačanu Tommasiniju, kasnejšemu županu Trsta. Henriku Freyerju prvemu kustosu Deželnega muzeja v Ljubljani in nato Trstu. Prizadeval si je za ustanovitev Deželnega muzeja in za odkup Zoisove zbirke mineralov zanj. Vrt, do katerega most vodi, je tako ostal na tem mestu do današnjih dni. Prav to dejstvo ga uvršča med srednje stare vrtove v Evropi, ker pa neprekinjeno deluje na istem mestu, ima bistveno večji pomen.

Franc Hladnik je bil izredno delaven in temeljit človek. Zapustil je ogromnno pisno zapuščino (Arhiv Slovenije, NUK). Prepoznal je talent mladega pesnika Franceta Prešerna in se prizadeval, da bi dobil štipendijo zanj. V njegovem spričevalu je njegov podpis v vlogi ravnatelja tedanje gimnazije. Prejel je častne diplome kraljevega bavarskega društva za vrtnarstvo in botaničnega društva iz Regensburga, najstarejšega tovrstnega združenja. Še danes se po njem imenuje edini rodovni slovenski endemit- Hladnikija (Hladnikia pastinacifolia Rchb.), ki jo je po njem poimenoval nemški botanik Reichenbach.

Več o njegovem delu pa od leta 2012 priča tudi monografija Franc Hladnik- Ustanovitelj botaničnega vrta; Franc Hladnik – Founder of the Botanic Garden Ljubljana. Botanični vrt, Oddelek za Biologijo, BF, Univerza v Ljubljani 2012, 392 st., kjer je celoten tekst v slovenščini in angleščini.

URADNI LIST - ODLOK O RAZGLASITVI

Jože Bavcon

ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 213 JAHRE!