Tropski rastlinjak

razpadajoči rastlinjak, razpadajoče stavbe, obnova rastlinjakaKer se obnova starega rastlinjaka prelaga že vrsto let, smo se sami lotili najprej najnujnejše obnove bazenov za vodne rastline. Ob natančnejšem pregledu se je pokazalo, da je nujna sanacija oboda in nosilcev rastlinjaka zaradi odpadanja ometa in betona. Veseli smo bili izredno hitrega odziva župana MOL g. Zorana Jankovića, ki je razumel in podprl najnujnejšo sanacijo preko Turizma Ljubljana.

Ko smo z deli začeli, se je izkazalo, da je situacija še bistveno obsežnejša kot izgleda, ker so prej resne poškodbe varovale in zakrivale rastline. Zato bomo veseli vseh prispevkov ali sponzorskih sredstev pri tej obnovi.

Vsa do sedaj v vrtu privarčevana sredstva in zbrana s pomočjo posameznikov smo po izgradnji novega rastlinjaka vložili v obnovo okolice rastlinjaka, ureditev starega japanerja in dohodov do starega rastlinjaka, ureditev drenaže in betonskih gred. Vrednost posameznih del je v letu 2011 presegla 30 000€. Zaradi pomanjkanja sredstev tako v letu 2012 nismo uspeli obnove nadaljevati. Predvidena vrednost obnove notranjega oboda je 7500€ sanacija nosilcev pa znese še dodatnih 9500€. To pa še en bo zadoščalo za sanacijo sten in razvoda najnujnejše elektrike, ki je bila do sedaj le začasna.

Botanični vrt je za obiskovalce nemoteno odprt ravno tako tropski rastlinjak. Dostop ni dovoljen le ob vhodu v stari rastlinjak.

razpadajoči rastlinjak, razpadajoče stavbe, obnova rastlinjaka

Sredstva lahko nakažete na račun:

Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101

SI56 0110 0603 0707 410

s pripisom za Stari rastlinjak

razpadajoči rastlinjak, razpadajoče stavbe, obnova rastlinjakarazpadajoči rastlinjak, razpadajoče stavbe, obnova rastlinjaka

razpadajoči rastlinjak, razpadajoče stavbe, obnova rastlinjakarazpadajoči rastlinjak, razpadajoče stavbe, obnova rastlinjaka

Zidarska dela se končujejo

razpadajoči rastlinjak, razpadajoče stavbe, obnova rastlinjakarazpadajoči rastlinjak, razpadajoče stavbe, obnova rastlinjaka

razpadajoči rastlinjak, razpadajoče stavbe, obnova rastlinjakarazpadajoči rastlinjak, razpadajoče stavbe, obnova rastlinjaka

ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 213 JAHRE!