Tropski rastlinjak

LATIN NAMEActinidia melanandra
AUTHORFranch.
SLOVENIAN NAMEaktinidija
ENGLISH NAME
GENUSActinidia
FAMILY (LATIN)Actinidiaceae
FAMILY (SLOVENIAN)aktinidijevke
ORDER
CLASS
PHYLUM
KINGDOM
FLOWERING TIME
PREVALENCEsr. Kitajska
RED LIST
CITES
PLANTS GROW IN LABELED (label) GARDEN WORK
map
PLANTS PICTURE
Actinidia melanandra
Actinidia melanandra

LOOK ALSO:
Actinidia chinensis
Actinidia kolomikta
Luzula sylvatica
Knautia fleischmannii
Carex flava
 

[FIRST PAGE] [BACK] THE LIST OF PLANTS [NEXT] [LAST PAGE]
LIST OF PLANTS BY GENUS | LIST OF PLANTS BY FAMILY
SEARCH PLANTS

INSTITUTION WITH THE TRADITION AND KNOW-HOW, EVER SINCE 1810!

BOTANIC GARDEN CELEBRATES - BIODIVERSITY GUARDIAN FOR 210 YEARS!

Site Last Modified: Tuesday 16. August 2022, 19:00.
© 2022 UNIVERSITY BOTANIC GARDENS LJUBLJANA