LATIN NAMEIris sikkimensis
AUTHORDykes
SLOVENIAN NAME
ENGLISH NAME
GENUSIris
FAMILY (LATIN)Iridaceae
FAMILY (SLOVENIAN)perunikovke
ORDER
CLASS
PHYLUM
KINGDOM
FLOWERING TIME
PREVALENCEosrednja Kitajska
RED LIST
CITES
PLANTS GROW IN LABELED (label) GARDEN WORK
map
PLANTS PICTURE
Iris sikkimensis
Iris sikkimensis

LOOK ALSO:
Carex nigra
Holospermum peloponesiacum
Brachychiton (discolor)
Luzula sylvatica
Laserpitium latifolium
Baptisia australis
 

[FIRST PAGE] [BACK] THE LIST OF PLANTS [NEXT] [LAST PAGE]
LIST OF PLANTS BY GENUS | LIST OF PLANTS BY FAMILY
SEARCH PLANTS
Zadnja sprememba: Monday 25. March 2019, 17:40.
© 2019 BOTANIC GARDENS LJUBLJANA