Tropski rastlinjak

Nekaj prizorov s predstavitve knjige dr. Jožeta Bavcona, ki je izšla v počastitev 190-letnice Botaničnega vrta v Ljubljani

 

 

STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 213 ANNI!