Tropski rastlinjak

V dneh od 24. do 27. maja 2019 je deset študentov z Univerze za tretje življenjsko obdobje Frankfurt (Universität des 3. Lebensalters an der Goethe-Universität Frankfurt am Main) obiskalo Ljubljano in slovensko tretjo univerzo. Čeprav so stike navezali šele pred kratkim, so našli mnogo skupnih točk in zanimanj za pogovor. Beseda je tekla o položaju starejših, potrebi po spremembah, možnostih izraza in priznanosti starejših. Vsaka od institucij je predstavila svoje poslanstvo, organiziranost in delovanje, izobraževalne dejavnosti in projekte. Ljubljanska UTŽO je za navdih predstavila programe prostovoljnega dela študentov v javnih ustanovah: v Prirodoslovnem muzeju Slovenije (Nevenka Vomer), Botaničnem vrtu v Ljubljani (Helena Puh in Nada Serajnik Sraka), podali so se po ulicah Ljubljane v družbi članov študijskega krožka ’Trgi, ulice in stavbe okoli nas’. Lepote in zanimivosti ljubljanskega Botaničnega vrta je obiskovalcem predstavila vrtna prostovoljka Helena Puh, o motivih za delo in samo delo prostovoljcev pa je spregovorila vrtna prostovoljka Nada Serajnik Sraka.

Vir: E - novice Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje (avgust 2019)

STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 212 ANNI!

Ultima modifica del sito: Martedì 30. Maggio 2023, 20:20.
© 2023 UNIVERSITY BOTANIC GARDENS LJUBLJANA