Tropski rastlinjak

5 dan ocarljivih rastlin 2016

Nina Gunde – Cimerman prejela priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, med prejemniki z Biotehniške fakultete tudi člani organizacijskega odbora Dneva očarljivih rastlin 2017

V ponedeljek, 22. januarja 2018, je v okviru Slavnostnega akademije Slovenske znanstvene fundacije potekala podelitev priznanja »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju«. V kategoriji posamezniki za dosežke v obdobju 2015-2017 jo je prejela prof. dr. Nina Gunde – Cimerman z Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete. Med prejemniki z Biotehniške fakultete so v kategoriji skupine komunikatorjev znanosti in organizacije priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« prejeli člani organizacijskega odbora Dneva očarljivih rastlin v Sloveniji. Za komunikatorico znanosti leta 2017 je bila razglašena novinarka Dela Silvestra Rogelj Petrič, ki je nasledila prof. dr. Lučko Kajfež Bogataj, z Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani.
Prof. dr. Nino Gunde-Cimerman je prejela Prometeja znanosti za odličnost v komuniciranju za jasno, razumljivo in nadvse privlačno komuniciranje mikrobiologije gliv, nadvse zanimivih in nenavadnih, prostim očem nevidnih mikroorganizmov. V obdobju 2015-2017 je svoje delo, raziskave ekstremofilnih gliv, ki naseljujejo ekstremno slane vode solin po svetu, arktične ledenike, globoko morje in tudi druga ekstremna okolja, predstavila v dveh TV in eni radijski oddaji ter treh poljudnih predavanjih, dveh interaktivnih v Sloveniji in enem na Kitajskem.

Prof. dr. Romana Marinšek Logar, vodja študija Mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerzi v Ljubljani, je v utemeljitvi za kandidaturo zapisala: »Radi bi poudarili, da Nina Gunde-Cimerman ni bila aktivna le zadnji dve leti, temveč že od samega začetka raziskovalnega dela, saj je v času od 1998 do 2017 nastopila v devetih TV oddajah, 13 radijskih oddajah, sodelovala je pri 16 prispevkih za dnevno časopisje, predstavila delo v obliki 14 poljudnih predavanj, pri katerih velja zlasti omeniti TEDx predavanje, ki je dostopno na spletu in si ga je ogledalo že 2500 ljudi in napisala je 4 poljudne članke. Med dosežki velja izpostaviti še slovensko - angleško monografijo z naslovom Mikrosafari, ki v poljudni obliki predstavlja mikroorganizme, ki naseljujejo soline. Njeni ustni nastopi so prežeti z raziskovalnim žarom, zelo jasni v svojem sporočilu in na ta način dobro pritegnejo različne populacije poslušalcev in gledalcev. Njeni poljudni članki zelo jasno sporočajo vsebino zelo sofisticiranih znanstvenih raziskav na področju mikrobiologije gliv in bralcu odpirajo pogled v sicer s prostimi očmi nevidni svet mikroorganizmov. Njene publikacije so opremljene tudi z odličnimi in atraktivnimi mikroskopskimi posnetki gliv, ki opredmetijo sicer nevidni živi svet.«

V kategoriji skupine komunikatorjev znanosti in organizacije pa so priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« prejeli člani organizacijskega odbora Dneva očarljivih rastlin v Sloveniji, iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so v odboru sodelovali prof. dr. Dominik Vodnik, s Katedre za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko, Oddelka za agronomijo, dr. Jože Bavcon, z Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, Oddelka za biologijo, mag. Blanka Ravnjak, z Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, Oddelka za biologijo, doc. dr. Jasna Dolenc Koce, s Katedre za eksperimentalno botaniko, Oddelka za biologijo in doc. dr. Aleš Kladnik, Katedre za botaniko in fiziologijo rastlin, Oddelka za biologijo.
Organizacijski odbor Dneva očarljivih rastlin v Sloveniji je priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« prejel za odlično načrtovanje in izvedbo Dni očarljivih rastlin v Sloveniji v obdobju od 2012 do 2017. Dan očarljivih rastlin v Sloveniji je dogodke v okviru mednarodne koordinirane letne akcije z namenom spodbujanja državljanov k razumevanju pomena znanstvenega raziskovanja rastlin ter širjenja novih znanstvenih spoznanj o rastlinah. Dan očarljivih rastlin je leta 2017 potekal v rastlinjakih Botaničnega vrta na Večni poti, pred tem pa v Botaničnem vrtu na Ižanski cesti. Botanični vrt Univerze v Ljubljani poleg raziskav rastlin promovira rastline in njihov pomen tudi z organizacijo številnih strokovnih posvetovanjih in simpozijih ter atraktivni vsebinami za vse obiskovalce, ki jih zanimajo rastline, njihova zgodovina, rast, razvoj ter pomen za širši ekosistem. Sodelovanje številnih institucij, tako v organizacijskem odboru, kot pri pripravi vsebin na dogodku je na Dan očarljivih rastlin privabilo več kot 650 gimnazijcev in osnovnošolcev ter pome raziskovanja rastlin je bilo skozi dogodek in vsebine predstavljen v številnih nacionalnih in strokovnih medijih.

Tina Drolc

STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!

IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 210 ANNI!

Ultima modifica del sito: Venerdì 1. Luglio 2022, 4:41.
© 2022 UNIVERSITY BOTANIC GARDENS LJUBLJANA