Vodja botaničnega vrta: dr. Jože Bavcon


Strokovni kader:

Stanka Fišer dipl. ing.  agr. in hort.

Janja Makše univ. dipl. ing. agr.

Alenka Marinček, prof. biologije

mag. Blanka Ravnjak, univ. dipl. biol., razisk.

BOTANIČNI VRT
UNIVERZA V LJUBLJANI (UL) BIOTEHNIŠKA FAKULTETA (BF) 038  - BIOLOGIJA Jamnikarjeva 101
1001 Ljubljana
Davčna številka: 94761795

Matična številka: 5085063007 
Podračun Urad UJP Ljubljana
01100-6030707410

Zadnja sprememba: Monday 17. December 2018, 21:03.
© 2018 BOTANIC GARDENS LJUBLJANA