Tropski rastlinjak

Idrija

V letu 2023 praznujemo 300. obletnico rojstva evropsko pomembnega vsestranskega naravoslovca Joannesa Antoniusa Scopolija (1723–1788).  V Idriji je deloval kot prvi rudniški zdravnik, preučeval je bolezni in socialno stanje idrijskih rudarjev. Scopoli je veliko časa posvetil raziskovanju narave na Kranjskem, opravil obsežne raziskave in objavil temeljna naravoslovna dela, kot so De Hydrargyro Idriensi, Flora Carniolica in Entomologia Carniolica, s katerimi je Kranjska postala znanstvena velesila tudi v evropskem prostoru. Dopisoval si je z uglednimi naravoslovci po Evropi, tudi z znamenitim Karlom Linnéjem. Po njegovem zgledu je Scopoli pri nas vrste poimenoval v skladu z dvojnim poimenovanjem, ki je še danes uveljavljeno v naravoslovni znanosti. Evropsko razgledan naravoslovni polihistor je postavil temelje medicine dela, botanike, zoologije, metalurgije, kemije, geologije in veterine na Slovenskem.

Leta 1763 je začel predavati kemijo in metalurgijo v na novo ustanovljeni metalurški strokovni šoli v Idriji, v Banski Štiavnici pa prevzel mesto profesorja mineralogije in metalurgije na rudarski akademiji. Kasneje je bil imenovan za profesorja kemije in botanike v Pavii.

300 letnica Scopolija logotipOb 300-letnici rojstva zdravnika in znanstvenika, ki je na Kranjskem deloval kar petnajst izjemno ustvarjalnih let in v tem času objavil svoja najboljša dela, je Občinski svet Občine Idrija na pobudo Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, Prirodoslovnega muzeja Slovenije in Muzejskega društva Idrija, leto 2023 razglasil za SCOPOLIJEVO LETO.

V tem letu pripravljamo bogat program. Želja organizatorjev je, da bi Scopoli v bodočnosti ostal v zavesti Slovencev kot evropsko pomemben naravoslovec in utemeljitelj naravoslovja na nekdanjem Kranjskem.

Program vseh dogodkov

Sodelujoče ustanove:
Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta
Prirodoslovni muzej Slovenije,
Muzejsko društvo Idrija,
Občina Idrija,
Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija,
Gimnazija Jurija Vege Idrija,
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Idriji,
UNESCO Globalni geopark Idrija
ICRA d.o.o. Idrija
Filatelistično društvo Idrija,
Lekarna Ljubljana Idrija.

ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810

BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 213 JAHRE!

Site zuletzt geändert: Donnerstag 21. September 2023, 4:51.
© 2023 UNIVERSITY BOTANIC GARDENS LJUBLJANA