Vodja botaničnega vrta: dr. Jože Bavcon


Strokovni kader:

Janja Makše univ. dipl. ing. agr.

Katja Malovrh

mag. Blanka Ravnjak, univ. dipl. biol., razisk.

dr. Dragan Žnidarčič

BOTANIČNI VRT
UNIVERZA V LJUBLJANI (UL) BIOTEHNIŠKA FAKULTETA (BF) 038  - BIOLOGIJA Jamnikarjeva 101
1001 Ljubljana
Davčna številka: 94761795

Matična številka: 5085063007 
Podračun Urad UJP Ljubljana
01100-6030707410

Zadnja sprememba: Martedì 3. Dicembre 2019, 20:42.
© 2019 BOTANIC GARDENS LJUBLJANA